Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” chào mừng Quốc khánh 2/9 - HỌC VIỆN TÓC HÀ NỘI

Breaking News

Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” chào mừng Quốc khánh 2/9

Cuốn sách dựng lại thời điểm lịch sử ngắn gọn nhưng rất quan trọng trong Cách mạng Tháng Tám 1945, thời điểm Bác Hồ viết bản "Tuyên ngôn Độc lập" khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tác giả Kiều Mai Sơn đã dày công thu thập, tìm hiểu, phân loại và đối chiếu các nguồn tài liệu để có thể có được những tư liệu chi tiết, cụ thể, xác tín về bản "Tuyên ngôn Độc lập" do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo và hoàn thiện. Đó là tư liệu của những người được sống, làm việc cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lại hay kể lại: Hồi kí Vũ Đình Hòe, hồi kí Trần Huy Liệu, hồi kí Võ Nguyên Giáp, hồi kí Lê Thanh Nghị…

Ra mắt cuốn sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” - Ảnh 1.

Bìa sách "Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập". Ảnh: NXB Kim Đồng.

Với "Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập", tác giả đã đặt văn bản "Tuyên ngôn Độc lập" vào tư duy nhất quán của Bác Hồ trong suốt quá trình đi tìm đường cứu nước. Đó là quá trình thống nhất và bền bỉ từ Bản yêu sách của nhân dân An Nam (1919) gồm 8 điểm và Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).

Tiến sĩ Tonnesson, nhà sử học Na Uy, khi nghiên cứu về lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: "Tuyên ngôn Độc lập ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945 của Việt Nam nằm trong nguồn cảm hứng chủ yếu của một đường lối đấu tranh lớn, ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai: Đó là quá trình giành độc lập dân tộc trên phạm vi toàn cầu."

Đọc "Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập", người đọc có được một bức tranh sống động và cụ thể về Ngày Độc lập 2/9 tại Quảng trường Ba Đình 76 năm về trước. "Tuyên ngôn Độc lập" sau khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào đã được chuyển dịch ra bằng tiếng Anh, tiếng Pháp… để công bố với toàn thế giới vê việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

"Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập" là cuốn sách ý nghĩa góp phần tìm hiểu văn bản chính luận "Tuyên ngôn Độc lập" của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và giúp người đọc hiểu sâu sắc thêm về một thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam và thế giới nói chung.

No comments

Trung Tam Day Nghe Toc | Day Nghe Toc Gia Re | Hoc Cat Toc Ha Noi | Day Cat Toc Gia Re | Hoc Cat Toc | Hoc Cat Toc Co Ban | Hoc Vien Toc | Hoc Vien Toc Ha Noi | Day Cat Toc Nam Ha Noi | Day Cat Toc Nu Ha NoiDay Cat Toc Gia Re | Học Viên Tóc Hà Nội | Học Cắt Tóc Tại Hà Nội | Nên Học Cắt Tóc Ở Đâu | Địa Chỉ Dạy Cắt Tóc | Trung Tam Day Nghe Toc Tai Ha Noi | Truong Day Cat Toc Ha Noi | Hoc Cat Toc Nam O Ha NoiHọc Cắt Tóc Ở Hà Nội | Dạy Nghề Uy Tín | Học Nghề Cắt Tóc Ở Đâu | Học Viên Tóc Hà Nội | Học Cắt Tóc Uy Tín Hà Nội | Hoc Cat Toc Chi Phi Thap | Day Cat Toc Co Ban Ha Noi